12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

UDCBAT ยินดีต้อนรับ

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

โครงการนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน "ล้อมรั้วด้วยรัก"
โครงการนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน "ล้อมรั้วด้วยรัก"


กำหนดจัดกรรมปฏิบมนิเศก่อนออกฝึกงา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมยุคลวิถี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี