ที่ตั้งวิทยาลัย

แผนที่การเดินทางไปที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี Click Here

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

(Udonthani College of Business Administration and Tourism)

ที่ตั้ง      เลขที่ 88 หมู่ 14 บ้านโคกน้อย ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ

จังหวัดอุดรธานี 41150  

โทรศัพท์         042-219967                       

โทรสาร          042-219967

Website         http://www.udcbat.ac.th
Facebook      https://www.facebook.com/udcbatpr/

E-mail           udoncbat@windowslive.com

สังกัด             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา