เอกสารฝึกงาน ปี 2564

ดาว์นโหลดเอกสารฝึกงาน ปี 2564

1.ตัวอย่าง PowerPoint นำเสนอสัมมนาหลังฝึกงาน

2.ข้อมูลข้อกำหนด+แบบฟอร์มการทำรายงาน ปวส.2

3.ข้อมูลข้อกำหนด+แบบฟอร์มการทำรายงาน ปวช.3

4.บันทึกข้อความรายงานการนิเทศนักศึกษา ปี 2564