หลักสูตรการทำข้อสอบและการประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Form โดยครูปิยวรรณ บัลลังก์

คำชี้แจง : หลักสูตรระยะสั้น 6 ชั่วโมง หลักสูตรการทำข้อสอบและการประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Form  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิท-19 เมื่อทำการอ่านเนื้อหารายวิชาเสร็จแล้ว ผู้สนใจยังสามารถทำแบบทดสอบ ถ้าผ่าน 80 % วิทยาลัยฯ จัดส่งเกียรติบัตรให้ท่านทาง email ที่ท่านได้กรอกไว้ในแบบทดสอบ หากคะแนนไม่ถึงสามารถศึกษาและทำแบบทดสอบได้อีก มีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อผู้เรียบเรียงได้ ติดต่อ 081-3802895 ครูปิยวรรณ  บัลลังก์
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563)

1. บทเรียน E Book
2. ตัวอย่างการสร้าง


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qh_zM-h2HMA&feature=share
เครดิต : คุณครูอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา
3. แบบประเมินผลออนไลน์ “หลักสูตรการทำข้อสอบและการประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Form “