ติดต่อเรา

ที่อยู่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ UDONTHANI COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION AND TOURISIM

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่  ๘๘  หมู่ที่  ๑๔  ถนน  มิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย  ตำบลเชียงหวาง

อำเภอ/เขต  เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๕๐

โทรศัพท์ โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๖๗

โทรสาร โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๖๗
Call Center : 0823185500 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

เว็บไซต์ http://www.udcbat.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/udcbatpr/