ประชุม อวท ระดับสถานศึกษา

: เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *