ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกินกรรมโครงการ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทย ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น. – 15:30 น.

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกินกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทย
ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น. – 15:30 น.

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *