โครงการนวสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพฯ

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ
นวสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสวาท มาปัสสา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *