โครงการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่อาชีพสาขาท่องเที่ยว(กสศ.)

คณะครู และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่อาชีพสาขาท่องเที่ยวของนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี และถ้ำดินเพียง จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๔

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *