ขอแสดงความเสียใจ แก่ครอบครัว จันทระ ที่สูญเสีย คุณพ่อสุนทร จันทระ คุณพ่อของ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ด้วยความอาลัยยิ่ง

ขอแสดงความเสียใจ
แก่ครอบครัว จันทระ ที่สูญเสีย
คุณพ่อสุนทร จันทระ
คุณพ่อของ ดร.สุนทรผไท จันทระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ด้วยความอาลัยยิ่ง

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *