โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดปัญหาการออกกลางคันฯ

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมี
ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก
นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้.

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *