ขอแสดงความยินดีกับ วรรณวิสา อุปรีย์ นักเรียน ปวช.2 การบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
วรรณวิสา อุปรีย์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2
แผนกวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *