ขอแสดงความยินดีกับUD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1แผนกวิชาการบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
1.​ นางสาวพิมลพร ทีหลวง
2.​ นางสาวยอดฟ้า​ ผาจวง
3.​นางสาวสุราทิพย์​ ขันตีสะพัง
​UD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
แผนกวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลชมเชย

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *