โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (Modern Marketing)

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ
Brand Identity Design Consultant D’Alchemy Co., Ltd. & Brand Astro เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *