กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอให้นักเรียน นักศึกษา สแกนคิวอาร์โค้ด
กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภายใน วันที่ 31 สิงหาคมนี้
 

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *