โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดปัญหาการออกกลางคันฯ

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้.

ขอแสดงความยินดีกับ วรรณวิสา อุปรีย์ นักเรียน ปวช.2 การบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ วรรณวิสา อุปรีย์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ขอแสดงความยินดีกับUD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1แผนกวิชาการบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ 1.​ นางสาวพิมลพร ทีหลวง 2.​ นางสาวยอดฟ้า​ ผาจวง 3.​นางสาวสุราทิพย์​ ขันตีสะพัง ​UD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชย

โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (Modern Marketing)

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ Brand Identity Design Consultant D’Alchemy Co., Ltd. & Brand Astro เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้