สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญ ถวายเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒