โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดาว์นโหลดเอกสารการอบรม ที่นี่ !!  UDCBAT-BusinessPlan