ขอแสดงความยินดีกับ วรรณวิสา อุปรีย์ นักเรียน ปวช.2 การบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ วรรณวิสา อุปรีย์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ขอแสดงความยินดีกับUD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1แผนกวิชาการบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ 1.​ นางสาวพิมลพร ทีหลวง 2.​ นางสาวยอดฟ้า​ ผาจวง 3.​นางสาวสุราทิพย์​ ขันตีสะพัง ​UD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชย

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอให้นักเรียน นักศึกษา สแกนคิวอาร์โค้ด กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภายใน วันที่ 31 สิงหาคมนี้  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Google Meet) ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30- 12:00 น.

เรียนเชิญครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Google Meet) ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30- 12:00 น.